You are here: Webwiki > zpravy-mormon.cz

Zpravy-mormon.cz - Zpravo­dajský portál Církve Jezíse Krista Svatých posledních dnu (No review yet)

Goto Zpravy-mormon.cz
Popularity:

Language: english


Reviews and ratings of Zpravy-mormon.cz

There are no reviews yet.

Content and keywords

(c) Zpravy-mormon.cz

Important and popular websites

The website with the homepage "Ceská Republika" provides content on the pages Zpravodajský Portál, Tiskové Zprávy and Témata. In the following table you'll find the 10 most important pages of Zpravy-mormon.cz:

# Description URL of the website
1. Ceská repub­li­ka http://www.zpravy-mormon.cz
2. Zpravo­dajský portál /
3. Tis­kové zprávy /tis­ko­ve-zpravy
4. Téma­ta /temata-a-infor­ma­ce/
5. Ve­dení /vedeni-a-or­gani­zacni/
6. Fak­ta a císla /fakta-a-cisla
7. Kon­takt /kon­takt/
8. Tis­ková zpráva Pro­rok se ve Va­tikánu set­kal spape­zem Fran­tis­kem /clanek/prorok-se-ve-vatika­nu-setkal-s-pape­zem
9. Tis­ková zpráva Vi­dea z Knihy Mor­mo­novy zverej­ne­na v 15 jazycích 17. ŘÍJNA 2019 Salt Lake City /clanek/videa-z-knihy-mor­mo­novy-zverej­ne­na-v-15-jazycích
10. Tis­ková zpráva Vánocní kam­paň na rok 2019 povzbuzu­je ke sluz­be jed­no­mu clove­ku po druhém Ctvrtý rocník celos­ve­tové kam­pa­ne Pri­neste svet­lo sve­tu /clanek/va­nocni-kampan-na-rok-2019-povzbuzu­je-ke-sluzbe‚-j..

Technical information

The web server used by Zpravy-mormon.cz is run by Akamai Technologies and is located in Cambridge, USA. This web server runs 4 other websites, their language is mostly english.

The website uses the latest markup standard HTML 5. The website does not specify details about the inclusion of its content in search engines. For this reason the content will be included by search engines.

Information about the server of the website

IP address:104.109.58.48
Server provider:Akamai Technologies
Number of websites:5 - more websites using this IP address
Language distribution:60% of the websites are english, 20% of the websites are french, 20% of the websites are spanish

Technical information about the technology of the website

Webserver software: AkamaiGHost
Load time: 0.04 seconds (faster than 99 % of all websites)
HTML version:HTML 5
Filesize:49.42 KB (717 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
 USA, Cambridge
Trustworthy 85%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!