You are here: Webwiki > mywspieramy.org

Mywspieramy.org - My Wspieramy | Agencja pracy dla nie­pełnosprawnych (No review yet)

Goto Mywspie­ramy.org
Popularity:

Jesteśmy agencją pośrednictwa pracy, która specjalizuje się w rekrutacji i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w firmach, poprzez połączenie pracodawców z najlepszymi kandydatami na rynku pracy. Wspieramy firmy w procesie formalnego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, pomagając w pokonywaniu wszelkich barier związanych z zatrudnieniem tej grupy pracowników.

Nasza agencja oferuje także wsparcie w zakresie rozliczeń z PFRON oraz świadczy usługi doradcze w tym zakresie. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc firmom w uzyskaniu dofinansowania do pensji dla pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności.

Wierzymy, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami to korzystna decyzja dla każdej firmy, ponieważ przekłada się na poprawę wyników finansowych, zwiększenie zaangażowania pracowników i wzmocnienie wizerunku marki. Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją, aby pomóc w budowaniu efektywnych zespołów złożonych z pracowników z niepełnosprawnościami.

Category: Blogs


Reviews and ratings of Mywspieramy.org

There are no reviews yet.

Content and keywords

(c) Mywspieramy.org

Important and popular websites

The website with the homepage "Agencja Pracy Dla Osób Niepelnosprawnych Posrednictwo Pracy" provides content on the pages Artykuly Sponsorowane, Kalkulator Wplaty and Rejestracja Pracodawcy. In the following table you'll find the 10 most important pages of Mywspieramy.org:

# Description URL of the website
1. Agencja pracy dla osób nie­pel­nosprawnych Pos­red­nictwo pracy /
2. Artykuly spon­sorowa­ne /artykuly-spon­sorowa­ne/
3. Kal­kula­tor wplaty /praco­daw­ca/kal­kula­tor-wplaty-pfron/
4. Re­jestracja praco­dawcy /praco­daw­ca/re­jestracja/
5. Kal­kula­tor dofinan­sowa­nie /praco­daw­ca/pfron-dofinan­sowa­nie-kal­kula­tor/
6. Prze­ciet­ne wynag­rod­ze­nie /praco­daw­ca/prze­ciet­ne-wynag­rod­ze­nie-pfron/
7. Optymali­zacja kosztów PFRON /uslugi/optymali­zacja-kosztow-pfron/
8. Ulgi we wpla­cie na PFRON /uslugi/ulgi-pfron/
9. Zat­rud­nie­nie o­soby nie­pel­nospraw­nej /uslugi/zat­rud­nie­nie-osoby-nie­pel­nospraw­nej/
10. Dofinan­sowa­nia PFRON /uslugi/dofinan­sowa­nie-pfron/

Technical information

The web server with the IP-address 109.95.159.9 used by Mywspieramy.org is run by dhosting.pl Sp. z o.o. and is located in Poland. This web server runs 9 other websites, their language is mostly polish.

For managing the data of the webpages the CMS WordPress in the version 6.1.1 is used. The website uses the latest markup standard HTML 5. Indexing the data of the website and following hyperlinks on it is explicitly allowed by robot information.

Information about the server of the website

IP address:109.95.159.9
Server provider:Dhosting.pl Sp. z o.o.
Number of websites:10 - more websites using this IP address
Language distribution:80% of the websites are polish

Technical information about the technology of the website

Webserver software: LiteSpeed
Cms-Software:WordPress, Version 6.1.1
Load time: 0.17 seconds (faster than 93 % of all websites)
HTML version:HTML 5
Robot information:follow, index, max-snippet:-1, max-video-preview:-1, max-image-preview:large
Filesize:341.46 KB (1342 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
 Poland
Trustworthy 79%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!