You are here: Webwiki > imhayastan.am

Imhayastan.am - ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (No review yet)

Goto Im­ha­yastan.am
Popularity:

Language: english

Keywords: նորություններ imhayastan հայաստան միջոցառումներ համահայկական սփյուռքի


Reviews and ratings of Imhayastan.am

There are no reviews yet.

Content and keywords

Imhayastan.am presents an article about a specific topic.

Important and popular websites

The website with the homepage "Իմ Հայաստան" provides content on the pages Փառատոներ, Պարարվեստի Օրեր and Անհատ Կատարողների Ելույթներ. In the following table you'll find the 10 most important pages of Imhayastan.am:

# Description URL of the website
1. ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ http://im­ha­yastan.am
2. ՓԱՌԱՏՈՆԵՐ /about/
3. Պարարվեստի օրեր /about/p2h7rx-hs/
4. Անհատ կատարողների ելույթներ /about/p2h7rx-hh/
5. Խմբերգային արվեստի օրեր /about/p2h7rx-hv/
6. Դուդուկի փառատոն /about/p2h7rx-hl/
7. Հայ գրողների համահայկական VI համաժողով /about/p2h7rx-di/
8. Լրագրողների համահայկական VI համաժողով /about/p2h7rx-ht/
9. ԳԼԽԱՎՈՐ /գլխավոր/
10. Իմ Հայաստան 2012 /իմ-հայաստան-2012/

Technical information

The web server used by Imhayastan.am is located in Germany and run by Contabo GmbH. This web server runs 7 other websites, their language is mostly english.

A Apache server hosts the websites of Imhayastan.am. For managing the data of the webpages the CMS WordPress in the version 4.6 is used. XHTML 1.0 Transitional is used as markup language on the webpages. The website does not specify details about the inclusion of its content in search engines. For this reason the content will be included by search engines. The visitors are redirected to the homepage of the website "/category/%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/".

Information about the server of the website

IP address:213.136.72.59
Server provider:Contabo GmbH
Number of websites:8 - more websites using this IP address
Language distribution:63% of the websites are english

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Apache
Cms-Software:WordPress, Version 4.6
Load time: 1.71 seconds (slower than 80 % of all websites)
HTML version:XHTML 1.0 Transitional
Home:/category/%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
Filesize:60.65 KB (364 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
 Germany
Trustworthy 85%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!

Similar websites

  • Xnet.am - XNET.am - Հայկական կայքերի թրաֆիքի փոխանակում

  • Yerevan.am - Yere­van.am | Պաշտոնական կայք

  • Nt.am - Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից, News from Ar­me­nia and ..

  • Yerkirmedia.am - Երկիր Մեդիա – Հեռուստաընկերություն

  • Aysor.info - ԱՅՍՕՐՎԱ ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ | ԱՅՍՕՐ.ԻՆՖՕ