You are here: Webwiki > chorzowski.pl

Portal miejski - pierwsze źródlo informacji | Chorzowski.pl (No review yet)

Goto Chor­zowski.pl
Popularity:

https://www.chorzowski.pl/

Category: Blogs


Reviews and ratings of Chorzowski.pl

There are no reviews yet.

Content and keywords

(c) Chorzowski.pl

Important and popular websites

Important pages are Informacje, Polityka and Kultura. In the following table you'll find the 10 most important pages of Chorzowski.pl:

# Description URL of the website
1. Infor­macje /katego­ria/infor­macje
2. Po­lityka /katego­ria/po­lityka
3. Kul­tu­ra /katego­ria/kul­tu­ra
4. Rozrywka /katego­ria/rozrywka
5. Sport /katego­ria/sport
6. Ruch Chorzów awan­so­wal do 2. ligi! Ruch Chorzów zro­bil pierwszy krok do pow­ro­tu na swo­je miejsce w polskiej pil­ce noz­nej. W sro­de 2 czerwca 2021 r. za­pew­nil so­bie a­wans do 2. ligi. /ruch-chor­zow-awan­so­wal-do-2-ligi
7. Zlot Foodtrucków na Rynku w Chor­zo­wie. 3 - 6 czerwca 2021 W dlu­gi wee­kend od 3 do 6 czerwca 2021 r. na Rynku w Chor­zo­wie nie zab­rak­nie dob­re­go jed­ze­nia. Od­bed­zie sie tam Zlot Foodtrucków. /zlot-foodtru­ckow-na-rynku-w-chor­zo­wie-3-6-czerwca-2021
8. Kos­zul­ki dla ki­biców Ru­chu Chorzów z o­kaz­ji a­wan­su /kos­zul­ki-dla-kibi­cow-ruchu-chor­zow-z-okazji-awansu
9. Omiń Nowy Ład i zalóz fir­me w Cze­chach /zaloz-firme-w-cze­chach-i-omin-nowe-zasady
10. Wspólny bi­let w Par­ku Śląskim. Wszystkie at­rakcje w jed­nej ce­nie Wszystkie at­rakcje Par­ku Śląskie­go znów na jednym bile­cie. Dobrą wiado­mosc og­los­zo­no 1 czerwca 2021 r. podczas Par­kowe­go Dnia Dzie­cka. /wspolny-bilet-w-parku-slas­kim-wszystkie-at­rakcje-w-jednej-c..

Technical information

The web server used by Chorzowski.pl is located in Poland and run by Dedicated servers. The server runs exclusively the website Chorzowski.pl.

A Nginx server hosts the websites of Chorzowski.pl. The website uses the latest markup standard HTML 5. Indexing the data of the website and following hyperlinks on it is explicitly allowed by robot information.

Information about the server of the website

IP address:94.152.161.38
Server provider:Dedicated servers

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Nginx
Software platform:Craft CMS
Generator:SEOmatic
Load time: 0.75 seconds (slower than 52 % of all websites)
HTML version:HTML 5
Robot information:all
Filesize:62.81 KB (409 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
 Poland
Trustworthy 79%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!