You are here: Webwiki > akwarium.org

Akwarium.org - profes­jo­nal­ne urz±dzanie akwariów (No review yet)

Goto Ak­wa­rium.org
Popularity:

Language: polish

Znajdziesz tu informacje o tym jak urz±dziæ akwarium, aby by³o kawa³kiem autentycznej, ¿ywej przyrody, miejscem, w którym nasi podopieczni - ryby, ro¶liny i inne zwierzêta - bêd± mia³y warunki zbli¿one do tych, jakie im najbardziej odpowiadaj±, a tak¿e by mo¿liwie najpe³niej zaspokaja³o nasze potrzeby estetyczne. Dobrze urz±dzone akwarium ozdabia i poprawia mikroklimat w Twoim mieszkaniu. Doskonale nadaje siê te¿ do o¿ywienia lokali gastronomicznych, sal konferencyjnych, gabinetów, recepcji, czy wreszcie p ..

Keywords: Akwarium Akwa Aqua Akwarystyka Akwarystyczne s³odkowodne Morskie Sadzawka Woda Chemia Wody Hodowla rozmna¿anie Rozmnazanie Ryb Ryby Rybki Pielegnice Pielêgnice Tanganika Malawi Zbrojniki k±saczowce Kasaczowce Karpiowate ¿yworódki Zyworodki ¶limaki


Reviews and ratings of Akwarium.org

There are no reviews yet.

Technical information

The web server used by Akwarium.org is run by CETI s.c. and located in Poland. This web server runs 2 other websites, their language is mostly polish.

The Akwarium.org websites were developed using the programming language PHP and served by a Apache server. The website does not specify details about the inclusion of its content in search engines. For this reason the content will be included by search engines.

Information about the server of the website

IP address:62.121.128.12
Server provider:CETI s.c.
Number of websites:3 - more websites using this IP address
Language distribution:100% of the websites are polish

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Apache
Software platform:PHP
Load time: 0.19 seconds (faster than 91 % of all websites)
Filesize:54.44 KB (1373 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
 Poland
Trustworthy 79%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!