You are here: Webwiki > 5dok.info

5dok.info - 5dok - platforma za izmenjavo dokumentov (No review yet)

Goto 5dok.info
Popularity:

Language: english

5.000.000++ dokumentov, vključno z diplomskimi nalogami, knjigami, papirologijo, obrazci, pdf, doc, docx, ppt, pptx... spletni dokumenti iz vseh področij.
Website : https://5dok.info/
Phone : 042.463 25 72
Email : info@5dok.info

Keywords: Download Documents

Category: Art and culture


Reviews and ratings of 5dok.info

There are no reviews yet.

Content and keywords

5dok.info presents an article about a specific topic.

Important and popular websites

The website with the homepage "5Dok Si" provides content on the pages Business, Design and Economy & Finance. In the following table you'll find the 10 most important pages of 5dok.info:

# Description URL of the website
1. 5DOK SI https://5dok.info
2. Busi­ness /topic/busi­ness
3. De­sign /topic/design
4. Eco­nomy & Fi­nan­ce /topic/eco­nomy-fi­nan­ce
5. Educa­tion /topic/educa­tion
6. Health & Medici­ne /topic/health-medici­ne
7. Scien­ce /topic/scien­ce
8. STREZ­BA Z OR­GANIZACIJO DELA II 5.1.2 Gostil­ne manjse restav­raci­je niz­jih katego­rij in specializira­ne restav­raci­je .... To je nadal­je­van­je in nadgradnja ucbeni­ka Strez­ba z or­ganizaci­jo dela I. Dru­gi .. /docu­ment/q0521w6v-strežba-z-or­ganizaci­jo-dela-ii.html
9. UP­RAVLJANJE S TER­JATVAMI DO KUP­CEV 1 Vsa­ka ter­ja­tev mora biti placa­na zato so v cetrtem pog­lav­ju navede­ni naci­ni s kateri­mi se lah­ko ter­jat­ve pop­laca­jo ter postop­ki iz­ter­ja­ve s kateri­mi se lah­ko .. /docu­ment/y9633xmv-up­ravljan­je-s-ter­jat­va­mi-do-kupcev.html
10. MAGISTRSKA NALOGA Odsto­pan­ja pa naj­de­mo tudi od Sod­be C-15102 2003 So­dis­ca EU ki pra­vi da je tre­ba nado­mestni pocitek zagotoviti ta­koj za ob­dob­jem v kate­rem je bil iz­pus­cen ZZDej in ZZdrS /docu­ment/q5mrr273-ma­gistrska-naloga.html

Technical information

The web server used by 5dok.info is located in Amsterdam, Netherlands and is run by DIGITALOCEAN-ASN. This web server runs 2 other websites, their language is mostly english.

The 5dok.info websites were developed using the programming language PHP and served by a Nginx server. The website uses the latest markup standard HTML 5. Indexing the data of the website and following hyperlinks on it is explicitly allowed by robot information.

Information about the server of the website

IP address:142.93.139.232
Server provider: DIGITALOCEAN-ASN
Number of websites:3 - more websites using this IP address
Language distribution:33% of the websites are english, 33% of the websites are italian

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Nginx, Version 1.14.1
Software platform:PHP, Version 8.1.20
Load time: 0.32 seconds (faster than 80 % of all websites)
HTML version:HTML 5
Robot information:all
Filesize:444.91 KB (1795 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
 Netherlands, Amsterdam
Trustworthy 85%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!