Akwarium.org - profesjonalne urz±dzanie akwariów

Akwarium.org - profesjonalne urz±dzanie akwariów
Goto Ak­wa­rium.org
Popularity:

Language: polish

Znajdziesz tu informacje o tym jak urz±dziæ akwarium, aby by³o kawa³kiem autentycznej, ¿ywej przyrody, miejscem, w którym nasi podopieczni - ryby, ro¶liny i inne zwierzêta - bêd± mia³y warunki zbli¿one do tych, jakie im najbardziej odpowiadaj±, a tak¿e by mo¿liwie najpe³niej zaspokaja³o nasze potrzeby estetyczne. Dobrze urz±dzone akwarium ozdabia i poprawia mikroklimat w Twoim mieszkaniu. Doskonale nadaje siê te¿ do o¿ywienia lokali gastronomicznych, sal konferencyjnych, gabinetów, recepcji, czy wreszcie p ..

Keywords: Akwarium Akwa Aqua Akwarystyka Akwarystyczne s³odkowodne Morskie Sadzawka Woda Chemia Wody Hodowla rozmna¿anie Rozmnazanie Ryb Ryby Rybki Pielegnice Pielêgnice Tanganika Malawi Zbrojniki k±saczowce Kasaczowce Karpiowate ¿yworódki Zyworodki ¶limaki

Share your experience:

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Safe for children ? The content of the website is classified as safe for children.
Safe for work ? It is safe to visit this website from workplace.

Reviews, potential indications of suspected fraud, seriousness or potentially dangerous software (malware) can be found here: Akwarium.org reviews

Technical information

The web server used by Akwarium.org is run by CETI s.c. and located in Poland. This web server runs 3 other websites, their language is mostly polish.

The Akwarium.org websites were developed using the programming language PHP and served by a Apache server. The website does not specify details about the inclusion of its content in search engines. For this reason the content will be included by search engines.

Information about the server of the website

IP address:62.121.128.12
Server provider:CETI s.c.
Number of websites:4 - more websites using this IP address
Language distribution:75% of the websites are polish

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Apache
Software platform:PHP
Load time: 0.29 seconds (faster than 82 % of all websites)
Filesize:54.44 KB (1373 recognized words in text)

Customer Reviews of Akwarium.org

No reviews and ratings found

Add new review:
Your Name:

Your E-mail:

Your Website:

Rating:
      
      
      
      
      
Please rate this website
Top search words for Akwarium.org
aby akwariow akwarium akwarystyczne aqua bed dzanie hodowla informacje org profesjonalne ryb ryby tym urz wiecej